0

Количка

0 items - 0,00 лв.

Количката е празна.

Walmark

WalmarkWalmark е основана малко след Нежната революция в република Чехия. След първоначална международна дейност с търговия на информационни технологии и домакински уреди, компанията се фокусира върху търговия със селскостопански продукти, най-вече износ на специални семена за хранителната индустрия.

През втората половина на 1991 година, компанията започва търговска дейност, а след това и производство (1993) на безалкохолни напитки. От 1992 година започва ...

Виж целия текст

Задай в низходяща посока

Задай в низходяща посока

WalmarkWalmark е основана малко след Нежната революция в република Чехия. След първоначална международна дейност с търговия на информационни технологии и домакински уреди, компанията се фокусира върху търговия със селскостопански продукти, най-вече износ на специални семена за хранителната индустрия.

През втората половина на 1991 година, компанията започва търговска дейност, а след това и производство (1993) на безалкохолни напитки. От 1992 година започва да внася, а след това и да произвежда фармацевтични продукти, специално хранителни добавки и лечебна козметика. Трите обособени търговски дейности оформят 3 направления и до септември 2001 те представляват основната част в структурата на компанията.

Организационната структура и управленческите механизми непрекъснато се приспособяват към новите изисквания в резултат от бързото развитие на компанията. От 01.06.2001, на общо събрание е решено да се промени статута на компанията от дружество с ограничена отговорност на акционерно дружество.

През 2001 ръководството на компанията взима решение относно стратегическата ориентация на компанията към фармацевтичното производство, сфера на дейност с големи перспективи и растеж, както в Чехия, така и в международен аспект. Във връзка с това решение през септември на същата година дивизията със селскостопански продукти е продадена, а през 2004 година е продадена и дивизията с безалкохолни напитки.

Постигнатите финансови резултати помагат на компанията да инвестира в развитието на фармацевтичната дивизия. Компанията изгражда нов завод, отговарящ на стандартите за Добра Производствена Практика (GMP – Good Manufacturing Practice), който е с сред най-модерните производства в Чехия. От 2003, въз основа на успешното управление на сертификационния процес, Валмарк притежава разрешение за производство на медицински продукти, издадено от Държавния Институт за контрол на лекарствата в Република Чехия. Важна отправна точка за по-нататъшно развитие е началото на производството на първите лекарствени продукти през септември 2004. Оригиналното портфолио от хранителни добавки, понастоящем е с най-широка и развита продуктова продуктова серия на Чешкия пазар, е разширено и с лекарствени продукти за хуманната медицина.

Промяната в политиката на компанията е в резултат от постиженията в сферата на фармацевтичното производство и здравословния начин на живот. Тези области осигуряват реален синергичн ефект и и по-голям потенциал за по нататъшно развитие дори и на международно ниво.

След купуването на компанията Profitness a.s. през януари 2005 година, отваряне на веригата магазини Vitaland за здравословен начин на живот, придобихме и мажоритарния дял в компанията Aminostarin през 2006, една от най-известните Чешки производители на хранителни добавки и храни за спортисти, която от 2008 е 100% собственост на Валмарк.